Jak zadat výrobu www stránek? - SALIXUS

SALIXUS - tvorba www stránek (tvorba webových stránek) a internetových obchodů (tvorba e-shopů), optimalizace pro vyhledávače, vlastní publikační systém, tvorba speciálních aplikací na internet a internetové poradenství . Jak zadat výrobu www stránek?.

Výroba kvalitních www stránek je práce pro kvalifikované odborníky. Nelze však zanedbat ani její přípravu a následné vyhodnocení výsledků.

V průběhu tvorby webu existuje mezi producentem a zadavatelem neustálý kontakt, při němž se vyjasňují a upřesňují podmínky v zadání, kontroluje průběh zakázky, zadávají se překlady apod.

Produkci stránek lze zadat dvojím způsobem:

1. Pomocí prostředníka (většinou reklamní agentura)

Toto řešení rozhodně doporučujeme. Reklamní agentury jsou dnes povětšinou obeznámeny s?produkcí stránek a dokáží s webovými studii hladce spolupracovat. Vaše agentura bude mít navíc dokonalý přehled o firemním stylu společnosti a marketingových záměrech. Tedy vše potřebné pro tvorbu kvalitní www prezentace. Jistě je i lépe personálně a technicky vybavena ke spolupráci na internetovém projektu a má nezbytné zkušenosti potřebné pro správnou a bezproblémovou komunikaci se studiem.

2. Přímo (výrobu zadává přímo klient)

V tomto případě má produkci prezentace na starosti zadavatel. Pokud se o zadání a koordinaci prací stará marketingové oddělení klienta, je průběh tvorby většinou podobný jako při spolupráci s agenturou.

Není-li tomu tak a o vše se stará pouze osoba dočasně „pověřená” tímto úkolem, mohou při komunikaci se studiem vzniknout potíže způsobené neznalostí či chybnou interpretací problematiky. Také při předávání materiálů může docházet ke komplikacím a zbytečným časovým prodlevám, protože je nutné veškeré podklady setřídit a uspořádat do logických celků, které se teprve poté budou prezentovat. Nelze též přepokládat, že zástupce zadavatele bude mít stejný přehled v internetovém marketingu, technologiích a designu, jako specialista v agentuře.

Z výše uvedeného vyplývá, že ve většině případů je kvalitnějšího výsledku dosaženo při spolupráci s agenturou. Je to tak. Komunikovat přes reklamní agenturu se vyplatí i při zakázkách menšího rozsahu.


Doporučujeme: iUmeni.cz, Tvorba webových stránek Ostrava, zajímavé odkazy / výměna odkazů

SALIXUS konkurence

SALIXUS
tvorba www stránek (tvorba webových stránek) a internetových obchodů (tvorba e-shopů), optimalizace pro vyhledávače, vlastní publikační systém, tvorba speciálních aplikací na internet a internetové poradenství .

e-mail: info@salixus.cz
kontakt